Typy mlýnů

Dampfmühle - Parní mlýn 

Walzenmühle - Válcový mlýn

Kunstmühle - Umělecký mlýn

Maschine mühle - Strojní mlýn

Automatische mühle - Automatický mlýn

Gewerbe mühle - Obchodní mlýn

Wassermühle - Vodní mlýn

Windmühle - Větrný mlýn

Mahlprodukt - Moučný produkt